Valores e principios

O artº 4.3 dos estatutos de Strelia Electrotecnia establece que a cooperativa desenvolverá o seu obxecto social seguindo os seguintes principios e valores:

 1. A actividade será sempre comprometida, respectuosa e favorábel para:
  • a ecoloxía e a sustentabilidade ambiental,
  • a paz social,
  • a igualdade de xénero e a dignidade das persoas e
  • a diversidade cultural e étnica.
 2. A cooperativa respectará, defenderá e porá en valor a súa orixe social, cultural e identitaria galega, cunha perspectiva aberta, intercultural, multilingüe e con proxección europea, ibero-americana, e global.
 3. A cooperativa pulará polo desenvolvemento de tecnoloxía e industria propia e innovadora, que xere postos de traballo e riqueza na sociedade galega, procurando a excelencia na calidade dos seus produtos, e o óptimo e profesional servizo á sociedade.

Strelia Electrotecnia fai parte da unión empresarial de cooperativas EspazoCoop, practicando e aplicando os valores e principios da Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

“What is a co-operative? ICA Values and Principles“ (ENG)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!