TELECOMUNICACIÓNS

Strelia Electrotecnia desenvolve solucións de enxeñería e oficina técnica no campo das telecomunicacións para as empresas mais importantes do sector. Con persoal cualificado e con anos de experiencia na implantación, supervisión e xestión de proxectos de enxeñaría neste campo, acadamos os obxectivos de calidade, tempos e custos que precisan os nosos clientes.

Servizos de Oficina Técnica


a

TRABALLOS EN CAMPO
 • Levantamento de datos/inventariado de instalacións.
 • Estudos de execución (replanteos).
 • Supervisión de obra.
 • Recurso preventivo e labores de PRL.
 • Visita e certificación fin de obra.
 • Medición de emisións radioeléctricas (MRE).
 • Certificación Sustitutiva (PSC).
 • Medidas de cobertura radio (Drive Test).
 • Localización emisións/interferencias
 • Radiogoniometria e triangulacións.
 • Resolución de interferencias Dividendo Dixital.
 • Auditoría e optimización de rede.
 • Certificacións emisións audiovisuais (FM, TDT…).
 • Redes de carteleria dixital distribuida.
TRABALLOS DE OFICINA
 • Cartografías (CAP).
 • Xestión de permisos.
 • Asesoramento técnico.
 • Enxeñería e coordinación de obra (PMO).
 • Elaboración e xestión de proxectos.
 • Planificación de rede radio.
 • Proxectos de internet rural.
 • Documentación final.
 • Certificacións radioeléctricas.
 • Informes e ditames periciais.
 • Tramitacións de operadoras na CNMC.

a

Proxectos realizados


Informes e medidas en campo para a certificación de emisións radioeléctricas de tipo A, B e D (MRE) segundo R.D. 1066/2001 y R.D. 123/2017 para as redes de telefonía móbil de Telefónica, Orange e Vodafone.

Realización de cartografías e documentación final (CAP) para proxectos de instalacións e obra civil de distintos operadores de telecomunicacións.

Resolución de incidencias por afeccións da tecnoloxía LTE800 (4G) en instalacións da TDT, incluíndo asesoramento técnico e proxectos especiais do operativo “Llega 800”.

Inspección e medidas de campo para Proxectos de Posta en Servizo con Certificación Sustitutiva (PSC) para estacións de telefonía móbil de Movistar e Vodafone.

Levantamento de datos de enxeñaría de planta actual e xestión de permisos para o despregamento da rede de fibra óptica FTTH de Vodafone-Orange.

Estudos para realización de campañas de detección de interferencia externa por afeccións de frecuencia intermedia de satélite (Banda L) desde ICTs, e intermodulación pasiva, para consultora.

Informes de estado en centros emisores e de telecomunicacións con inventariado de equipamento, avaliación do estado operativo e conservación, delimitación de dominios, valoracións económicas e informes xurídicos en colaboración con gabinetes de avogacía especializados.

Informes técnicos periciais e investigación de campo en conflitos sobre emisións sen concesión administrativa.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!